banner 728x90

Rebo Wekasan, Perlayanipun Syéh Lemahabang

BUMI Cerbon gonjang-ganjing, nalika Syéh Siti Jenar utami kang kawentar uga sareng julukan “Syekh Lemahabang”. Wayah saniku ngrupiyaken undagan awal (kawitan) penyebaran agama Islam kintan-kinten abad kaping-15. Tamtu mawon, mangsa ingkang dianggep rawan amargi maksih katah gangguwan saking lebet utawi saking jawi kubengan para sunan (wali).

Nanging teng mangsa ingkang déréng mapan punika, dugi sawiji wali saking nagari Bagdhdad (Irak) kang wastané “Syekh Siti Jenar”. Wali kang kelebet kaping sedasa wau ngajarakaen élmu mistik ingkang kawentar sareng ajaran “manunggaling kawula gusti” (nunggalaken kula/manungsa sareng Pengéran). Ajaran punika dianggep para wali sanésé boten cocok, malah dianggep liwar (nyimpang) saking kaidah-kaidah syar’I ingkang didawuhaken déning para wali.

Pungkasané  Syéh Lemahabang utawi Syéh Jabaranta diadili teng mesigit Agung Sang Ciptarasa. Pancén wonten sawala (bénten pandengan) antawis Syéh Lemahabang sareng Sunan Kalijaga, sedeng ingkang dados jaksa, yaniku Sunan Kudus lan Sunan Giri. Sedanten ki gedeng, buyut, pinangéran lan para penggedé sanésé, sarta para pemilet maszhab Safii lan Hanafi mélet nyaksikaken ampon wau. Sawala ingkang boten wonten pugasé nyebabaken kawontenan  “panas” lan pangucapan ingkang medal, utamané saking cangkemé Syéh Lemahabang sanget kasar lan   dados para wali murka.

Kalih santri Syéh Lemahabang ujug-ujug nyerang Sunan Kalijaga lan Sunan Giri, nanging sederéngé saged merlayakaken kalih wali wau, pasukan jagabayan langkung rumiyin nangkep para santri Jabaranta wau. Dampaké Sunan Gunung Jati ingkang tumindak minangka hakim teng ampon wau mutusaken pidana laya (mati) kanggé Syéh Lemahabang. Kanggé plaksananénipun dilakukaken déning Sunan Kudus.

Syéh Lemahabang diiket, lajeng dibakta teng pekarangan mesigit. Teng riku piyambeké dipancung lan jenazahipun dimakamaken teng Kampung Kemlaten. Para pemilet mazhab Syiah ingkang dados santri Syéh Lemahabang dibebasaken lan umumé dados pemilet Syéh Syarif Hidayatullah, minangka pemilet mazhab Syafii. Kedadosan wau keleresan rigél teng dinten “Rebo wekasan sasi Shafar”.

Teng Kitab Pustaka Nagarakretabhumi disebataken (alihbasa Indonesia, Tien Wartini, 2008),: “i sedeng ki kebo kenanga hana ta sisya nira syéh lemah abang / juga syéh lemah abang pinejah[h]an dé nira sunan kudus / apan inajuan dénira sultan demak radén patah / kālāntara ri kala radén tranggono duma di sultan demak / adiwijaya ya ta jaka tingkir nga        ran nira dumadi sénapati wadyabala demak //

Tegesesipun  : Sedeng Ki Kebo Kenanga, yaniku santrinipun Syeh Lemah Abang, uga Syeh Lemah Abang diperlayakaken déning Sunan Kudus ingkang sampun disepakati déning Sultan Demak Raden Patah. Mangsa saniku Raden Trenggono linggih dados Sultan Demak, Adiwijaya (Jaka Tingkir)  linggih dados senapati wadyabala Demak.

Milaniku, miturut Begawan Askadi Sastra Suganda, dinten Rebo wekasan wau dipréngeti kelayan sodaqoh apem lan bebersih teng Kali Kriyan Cirebon. Lan para santri Syéh Siti Jenar wau sesampuné diampura sedanten kesawonané selajengé ditempataken teng sawiji wewengkon kang diwastani “Pengampon” (peng-ampunan)  ingkang saniki dados sawiji ampong teng bang lér Keraton Kasepuhan. Sedeng panggonan piwulangan syariat para santri Syéh Siti Jenar disebut “Kesunéyan” kang tegesé “kesunyian utawi pengasingan.” (Dessi Persia)***

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.