No. NAMA ANGGOTA JABATAN JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI
1 H. Mustofa, SH. Ketua Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan
2 Hj. Yuningsih, MM. Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD / F. PKB
3 Drs. H. Subhan Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA
4 Sunandar Priyowudarmo, SE. Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR
5 Bejo Kasiyono Anggota Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
6 Suherman Anggota Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
7 Aan Setyawan, S.Si. Anggota Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
8 Rosid Anggota Anggota DPRD/ F. PKB
9 H. Tanung Anggota Anggota DPRD/ F. PKB
10 Hj. Eryati Anggota Anggota DPRD/ F. GERINDRA
11 Drs. H. Rasida Edi Priatna, MM. Anggota Anggota DPRD/ F. P.GOLKAR
12 Toif, S.Pd Anggota Anggota DPRD/ F. PKS
13 Nova Fikrotushofiyah, Lc. Anggota Anggota DPRD/ F. PKS
14 Muklisin Nalahudin, SH. MH Anggota Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT
15 Tarseni Anggota Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT
16 Juansih Anggota Anggota DPRD/ F. P. NASDEM
17 Dewi Fatmawati, SH Anggota Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA
18  H. Suminta Anggota anggota  DPRD/F. PDI Perjuangan
19 Ahmad Aidin, S.Pd.I. Anggota Anggota Komisi I / F. PKS
20 Drs. H. An’im Falakhudin Anggota Anggota Komisi II/ F. P.GERINDRA
21 Dra. Tati Suhaeti Anggota Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM
22 Rudiana, SE. Anggota Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan
23 H. Mulus Trisla Ageng, SE. Anggota Anggota Komisi III/ F. GERINDRA
24 Sophi Zulfia, SH. MH. Anggota Anggota Komisi IV/ F. PDI Perjuangan
25 Hj. Suyatmi Alwita Anggota Sekretaris Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT
26 Drs. H. Syamsuri Sekretaris bukan Anggota Sekretaris DPRD