No. NAMA    FRAKSI      JABATAN
1. H. MULUS TRISLA AGENG, SE F.P GERINDRA KETUA
2. MUADI F.P NASDEM WAKIL KETUA
3. Hj. AMENAH, SE F. PDI PERJUANGAN ANGGOTA
4. Hj. NINING NURHAESIH, M.Pd.I  F.P GOLKAR ANGGOTA
5. H. AKYAS SAFITRI F.P DEMOKRAT ANGGOTA